pl sk
pl sk

logo-sc

O projekcie "OPROGRAMOWANIE DLA BRANŻY HORECA FIRMY VIRTUAL SC - EKSPORT NA RYNEK SŁOWACKI" 

Zakres i cele projektu:
Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest rozszerzenie obszaru sprzedaży produktów firmy Virtual o rynki zagraniczne poprzez wprowadzenie oprogramowania dla branży HoReCa na rynek słowacki.
 
W ramach projektu realizowane są następujące cele szczegółowe:
  1. Nawiązanie kontaktu gospodarczego z partnerem ze Słowacji.
  2. Dostosowanie oprogramowania do potrzeb rynku słowackiego oraz przygotowanie informacji o produkcie na stronie www w języku słowackim.
  3. Podpisanie umowy gospodarczej dotyczącej sprzedaży oraz wdrożenia oprogramowania z partnerem zagranicznym lub końcowym użytkownikiem z branży HoReCa z sektora MŚP na rynku słowackim.
  4. Osiągnięcie przychodów z międzynarodowej wymiany gospodarczej w wyniku sprzedaży oprogramowania oraz usług wdrożeniowych dla odbiorcy z branży HoReCa z sektora MŚP na rynku słowackim.
 
Projekt zakłada wdrożenie 4 działań w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu, które aktywizują procesy gospodarcze związane z międzynarodową wymianą gospodarczą:
  1. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku docelowym.
  2. Opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynek docelowy. 
  3. Rozbudowa strony internetowej.
  4. Zakupy inwestycyjne - zakup kodów źródłowych oprogramowania specjalistycznego.
 
Realizacja projektu umożliwi wnioskodawcy dostosowanie oraz wprowadzenie produktów na wybrany rynek zagraniczny. Przyczyni się tym samym do wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw z Regionu Podkarpackiego eksportujących swoje produkty oraz wzrostu liczby umów gospodarczych pomiędzy polskimi a zagranicznymi podmiotami mikro, małymi i średniej wielkości.
 
Harmonogram realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2013
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2014
 
Korzyści związane z projektem:
W wyniku realizacji projektu zostaną sfinansowane główne wydatki, w tym wydatki inwestycyjne umożliwiające rozpoczęcie oraz kontynuację działalności eksportowej. Eksport produktów i usług będzie rozszerzeniem zakresu działalności a tym samym kolejnym krokiem w rozwoju firmy.  
 
Współfinansowanie:
PROJEKT „OPROGRAMOWANIE DLA BRANŻY HORECA FIRMY VIRTUAL SC - EKSPORT NA RYNEK SŁOWACKI” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. PLANOWANA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 23 837,55 CHF (60% WARTOŚCI PROJEKTU).
 
PROJECT „SOFTWARE FOR THE HORECA SECTOR FROM VIRTUAL SC - EXPORT TO SLOVAK MARKET  ” SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION. PLANNED VALUE OF CO-FINANCING: 23 837,55 CHF (60% OF PROJECT VALUE).

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland
www.alp-carp.com


logo-sc
logo-accblogo-erk