pl sk
pl sk

oddziały

Jeśli jest sieć, to jest i współpraca między oddziałami. Na tej samej zasadzie co z centralą. Książki krążą w sieci, a wraz z nimi dokumenty przesunięć międzyoddziałowych. Każdy z nich zawiera między innymi definicje przesyłanych wydawnictw. I dzięki temu wszyscy mówią, piszą, dzwonią, faksują, mailują o tym samym. Oddziały sprzedają nie tylko asortyment wspólny. Jest również miejsce na asortyment lokalny. Związany tylko z danym oddziałem. W szczególności dotyczy to antykwariatu, gdzie wszystko od początku do końca ma charakter autonomiczny.