Dotacje

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa

Posiadamy wiedzę, produkty i wdrożenia.
Wspieramy pisanie wniosków obejmujące wg dokumentacji parp
działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.