i-Zamek

hasła w zamku

Jak to działa
* wszystkie hasła dostępu zapisane są w zamku
* active otwierają zamek teraz
* future otworzą zamek w przyszłości
* old otwierały zamek w przeszłości

historia operacji

Jak to działa
* cała historia operacji jest dostępna w chmurze
* wynik operacji to sukces/porażka czyli 1/0
* akcja to otwarcie zamka zdalne, kodem, kartą lub odciskiem palca

operacje na zamku

Jak to działa w i-Zamki
* można wybrać zamek do operacji
* otworzyć zdalnie zamek
* dodać hasło do zamka
* skasować hasło w zamku
* podejrzeć hasła w zamku