zamek typu Mikrokontrola

otwarcie zamka z klawiatury

Jak to działa
* aplikacja w obiekcie ma wszystkie kody
* aplikacja sprawdza wpisany kod
* czas – tak szybko jak zostanie wpisany kod
* miejsce operacji – drzwi z zamkiem
* zasilanie – zasilacz buforowany
* wytrzymałość – zamek wytrzyma każde warunki pogodowe w Polsce

otwarcie zamka zdalne

Jak to działa
* i-Zamki proszą chmurę o otwarcie zamka
* chmura prosi aplikację w obiekcie o otwarcie
* czas – do 1 sek
* miejsce operacji – dowolne na świecie
* internet – wymagany